I begynnelsen av juni 2020 flyttet mannen min, Oddvar, og jeg til Hanestad. Nærmere bestemt til Elverhøi Skysstasjon. Vi ønsket oss et roligere og fredeligere liv. Og det har vi fått her. Rv3 går 300 meter unna. Litt sus fra veien høres, men ikke på langt nær som det vi hadde tidligere. Toget stopper ca 100 meter. veldig praktisk både for besøkende og for oss. De lydene vi hører fra toget er bare kos.